• Nasze przedszkole

  „Bez pogodnego, pełnego dziecięctwa całe życie jest kalekie. Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat."

  JANUSZ KORCZAK

 • Zajęcia dodatkowe

  Realizujemy zajęcia dodatkowe wspierające rozwój dzieci.

 • Posiłki

  Wszystkie posiłki przygotowywane są na miejscu, zapewniamy smaczną i zbilansowaną dietę.

Grupy

W naszym przedszkolu jest 5 grup, do których uczęszcza 125 dzieci w wieku od 3 do 5 lat.

Nauczyciele prowadzą zajęcia dydaktyczne w ramach realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego, inicjują zabawy rozwijające zainteresowania dzieci, wspomagają dzieci w kształtowaniu się prawidłowych relacji społecznych, dbają o bezpieczeństwo, zdrowy, harmonijny i szczęśliwy rozwój wszystkich dzieci.

W ramach pomocy psychologiczno - pedagogicznej nauczyciele prowadzą zajęcia rozwijające uzdolnienia dzieci i zajęcia wyrównawcze dla dzieci o szczególnych potrzebach edukacyjnych.

Grupy
feat-icon

Dieta

Posiłki są przygotowywane
na miejscu, z dbałością
o zróżnicowanie i wyjątkowy
smak potraw.

feat-icon

Wsparcie

Zespół pedagogów, logopedy oraz psychologa gwarantuje szczególną opiekę o prawidłowy rozwój dzieci.

feat-icon

Zajęcia dodatkowe

W naszym przedszkolu
na codzień odbywają
się zajęcia z języka angielskiego
i zajęcia muzyczno - rytmiczne.

14

Nauczyciele i specjaliści

Nasz personel dba o rozwój
i bezpieczeństwo przedszkolaków.

125

Dzieci

W obecnym roku opiekujemy
się wieloma dziećmi.

5

Grupy

Dzieci podzielone są na grupy wiekowe, którymi opiekują się nauczyciele wychowawcy.

5

Sale

Poszczególne sale wyposażone
są w pomoce dydaktyczne i kąciki
zainteresowań do zabaw
swobodnych - indywidualnych
i grupowych.

;

Anna Zakrzewska

Ukończyłam pedagogiczne studia magisterskie
na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki
muzycznej w Kielcach oraz studia podyplomowe Wychowanie przedszkolne i Zarządzanie oświatą
na warszawskich uczelniach.

Kilkanaście lat swojego życia poświęciłam pracy atystycznej w zespole grającym muzykę
coverową na żywo i jednocześnie pracy z dziećmi – edukacyjnie, wychowawczo, muzycznie,
językowo (j.angielski).

Umiejętność pracy z ludźmi wymaga wyjątkowego zaangażowania. Dlatego wymagam od siebie i cenię
w innych: szczerość, pracowitość, odwagę i poczucie humoru. Dzięki temu można realizować wiele wspaniałych inicjatyw, marzeń, planów i celów jakże ważnych dla nas samych, a przede wszystkim
dla naszych DZIECI.

Katarzyna Szewczyk

Jestem absolwentką Wydziału Dziennikarstwa i Nauk oraz Instytutu Polonistyki Stosowanej na Uniwersytecie Warszawskim (Politolog – Logopeda).

Praca z dziećmi jako logopeda, choć niesie ze sobą trudności, sprawia mi ogromną radość, szczególnie wtedy, gdy na twarzy dziecka pojawia się uśmiech z osiąganych sukcesów.

Logopedia jest dla mnie nie tylko wykonywanym zawodem, ale przede wszystkim pasją.

Anna Lewicka

W swoim życiu zawodowym i prywatnym
kieruję się zasadą Leonarda Da Vinci
„Prawdziwa wiedza rodzi się z miłości”.
Z wykształcenia jestem filozofem, ekonomistą,
nauczycielem wychowania przedszkolnego
i glottodydaktykiem. Pracę z dziećmi traktuję
bardzo poważnie – ich troski,
sukcesy, porażki są drogowskazem do mojej pracy dydaktyczno – wychowawczej.
Zależy mi na tym, aby wszystkie trudności przedszkolaków były rozwiązywane przez rozmowę.
Uświadamiam swoim podopiecznym, że dzięki codziennej rzetelnej pracy każdego dnia osiągną wymarzony cel w życiu.

Jadwiga Zabielska

Jestem nauczycielem wychowania przedszkolnego, stale podnoszę swoje kwalifikacje zawodowe.
Praca z dziećmi daje mi wiele radości. Z łatwością nawiązuje kontakt z dziećmi.
Jestem nauczycielem dbającym o to, by wszystkie dzieci czuły się w przedszkolu kochane.

Ważne jest dla mnie indywidualne podejście
do każdego dziecka- odkrywanie jego możliwości.

Moje motto: „Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat”!- J. Korczak

Katarzyna Grabowska

Trudno jest mi pisać o sobie…- przecież o jakości mojej pracy nie decydują ukończone
studia, szkolenia czy nawet osobiste pasje
i zainteresowania. O to, jakim nauczycielem jestem, trzeba by zapytać dzieci,
z którymi na co dzień pracuję; spojrzeć im w oczy
i dowiedzieć się czy są szczęśliwe.

Jednak kilka słów napisać trzeba- więc piszę. Lubię języki obce, zwłaszcza francuski, lubię tłumaczyć teksty i tym zajmuję się w czasie wolnym.

Elementy języków angielskiego i francuskiego wprowadzam w zabawach z dziećmi- są one
bardzo otwarte i chętnie chłoną takie umiejętności.

Karolina Kłosowska

Ukończyłam pierwszy stopień studiów na Akademii Pedagogogiki Specjalnej w Warszawie,
na kierunku pedagogika specjalna.

Aktualnie kształcę się dalej jako logopeda.
Interesuję się zagadnieniami dotyczącymi choreoterapii, ukończyłam również warsztaty choreoterapeutyczne.

W mojej pracy często wykorzystuję muzykę
jak i elementy tańca.

Anna Mozga

Aranżuję dzieciom zajęcia plastyczne oraz zabawy ruchowe przy muzyce.

Inspiruję, zachęcam dzieci do uczestnictwa
w konkursach, przeglądach artystycznych.

W pracy z dziećmi stosuję nowatorskie metody rozwijające twórczą postawę pobudzającą
naturalną ciekawość świata i entuzjazm w jego poznaniu.

Janina Piwko

Ukończyłam studia pedagogiczne w zakresie zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej
i przedszkolnej z terapią pedagogiczną oraz studium katechetyczne i studia Instytutu Wyższej Kultury Religijnej przy Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.

W wychowywaniu zależy mi na harmonijnym rozwoju dziecka, jego władz duchowych,
wydobyciu pełni ukrytych sił, wychowywaniu w czci
dla dobra, piękna, wolności.

Pragnę patrzeć na każde dziecko sercem, widzieć jego potrzeby, odpowiadać na nie, aby mogło
wzrastać w miłości, życzliwości i rozwijać swoje zainteresowania.

Ewa Pabich

Ukończyłam studia teologiczne oraz wychowanie przedszkolne i wczesnoszkolne z elementami terapii pedagogicznej.
W pracy z dziećmi najistotniejsze jest dla mnie,
aby przekazać im, że są ważne.
Duże znaczenie ma to, by uczyły się wypowiadać swoje uczucia i nabywały umiejętności radzenia
sobie z emocjami. Szczególne miejsce w moim życiu zajmuje muzyka, dlatego staram się
ją wykorzystywać w mojej pracy stosując min. elementy terapii muzyką.
Cenię pomysłowość i twórczość plastyczną dzieci, która wspaniale się rozwija zyskując aprobatę
i wsparcie dorosłego.

Beata Paciorek

Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej
o specjalności pedagogika wczesnoszkolna
z oligofrenopedagogiką oraz Akademii Pedagogiki Specjalnej o specjalności edukacja integracyjna
i włączająca.

Swoją wiedzę i umiejętności pracy z dziećmi poszerzam poprzez kursy min. terapia reki, nauka czytania metodą symultaniczno-sekwencyjną.

Praca z dziećmi sprawia mi wiele radości oraz motywuje do dalszego rozwoju zawodowego.

Barbara Roszkowska

Nazywam się Barbara Roszkowska. Jestem siostrą międzynarodowego Zgromadzenia Najświętszego Serca Pana Jezusa. Mieszkam i pracuję w Warszawie.

Jestem nauczycielką w warszawskim Przedszkolu
nr 159, w którym pracuję już ponad 30 lat.
Z wykształcenia jestem pedagogiem. Ukończyłam studia o specjalności zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna na kieleckim uniwersytecie Wszechnica Świętokrzyska.

Ukończyłam również kilkanaście kursów o profilu artystycznym.
Poznałam język francuski, a obecnie uczę się języka angielskiego.

 

Edyta Soszyńska

Jestem pedagogiem specjalnym, instruktorem gimnastyki korekcyjnej, trenerem metody
ART – metody przeciwdziałania agresji, kształtowania zachowań prospołecznych.

Praca z dziećmi to dla mnie wielka, niezapisana księga. Co dzień dzieci zapisują ją swoimi
literami – słowami, działaniami.

Mają w niej miejsce na swoje emocje i doświadczenia,
a to wszystko za sprawą swojej aktywności.
W myśl zasady wielozmysłowego poznania otaczającego świata.

 • Bez pogodnego, pełnego dziecięctwa całe życie jest kalekie. Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat.

  Janusz Korczak
 • Przez odpowiednią literaturę dla dzieci kształtuje się przyszłego czytelnika, któremu toruje się drogę do wielkiej poezji, do literatury klasycznej.

  Jan Brzechwa